Välkommen till
Sandviks Marina!

Historia

Sandviks Marina AB startades 2006 av Stefan Kjellberg och Nisse Artursson.

Verksamheten bedrivs i Sandvikshamnen på Styrsö.